Αποτελέσματα χρήσης σε βιολογικούς καθαρισμούς

Εντυπωσιακή βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας με προσθήκη βακτηρίων στη δεξαμενή αερισμού.

  •   ΜΕΘΟΔΟΣ

Η μέθοδος είναι απλή.

Βασίζεται στην τεράστια συγκέντρωση βακτηρίων στην δεξαμενή αερισμού απόλυτα εξειδικευμένων στις διεργασίες που επιτελούνται.

Αν έχουμε αστικά απόβλητα, θα υπάρχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις βακτήρια που εκκρίνουν λιπάση και διασπούν το λίπος, άλλα που εκκρίνουν κυτταρινάση και διασπούν την κυτταρίνη, άλλα που διασπούν τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες και ότι υπάρχει στα αστικά απόβλητα.

Τα μίγματα βακτηρίων που προστίθενται και συνήθως αποτελούνται από τουλάχιστον 16 διαφορετικά στελέχη είναι επιλεγμένα για να διασπάσουν γρήγορα το συγκεκριμένο απόβλητο και να επικρατήσουν έναντι άλλων μικροοργανισμών, βλαβερών για τη μονάδα πχ. νηματοειδών.

Όλα τα βακτήρια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: εκκρίνουν ένζυμα που διασπούν τα μακρομόρια σε μικρότερα κομμάτια ,τα οποία τρώνε και πολλαπλασιάζονται, ενισχύοντας την βιομάζα και μειώνοντας τα απόβλητα.

Κάποια δε από τα στελέχη που χρησιμοποιούνται είναι αναερόβια ή επαμφοτερίζοντα με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση του διαλυμένου οξυγόνου.

Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, συνιστούμε 2,5mg/lit μέγιστη συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου με άριστη συγκέντρωση 1,5 mg/lit.

Η χρήση των βακτηρίων σε συνδυασμό με την καλή λειτουργία των υπολοίπων παραμέτρων της μονάδας εξασφαλίζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα.

 

  • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Μεγάλη βελτίωση της καθίζησης (η λάσπη έχει καλούς φλόκους, κάθεται γρήγορα, είναι πιό συμπαγής και καταλαμβάνει αισθητά μικρότερο όγκο).

– Μείωση λοιπόν της παραγόμενης ιλύος κατά τουλάχιστον 50% και αύξηση των στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ.

– Επιτάχυνση του ρυθμού διάσπασης του απόβλητου, ακόμα και στο διπλάσιο, με συνέπεια την αύξηση της ικανότητας της μονάδας να δέχεται ακόμα και 40% επιπλέον φορτίο από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε

– Η περιεκτικότητα των προϊόντων σε αποσμητικούς βακίλους εγγυάται την εξάλειψη των όποιων δυσοσμιών.

– Η περιεκτικότητα των προϊόντων σε επαμφοτερίζοντα και αναερόβια βακτήρια εξασφαλίζει την μείωση του καταναλισκόμενου οξυγόνου και την εξοικονόμηση ενέργειας.

– Το ALKEN CF4003 περιλαμβάνει εξειδικευμένα στελέχη βακτηρίων για την πλήρη γαλακτoματοποίηση του λίπους και την κατανάλωσή του από τα ίδια, με συνέπεια να εξαλείφονται τα λίπη από την μονάδα.

– Η χρήση βακτηρίων μειώνει αισθητά την ποσότητα του πολυηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται.

– Η αφυδατωμένη ιλύς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (λόγω του μεγάλου αριθμού των μονοκύτταρων βακτηρίων που περιέχει), άζωτο και φώσφορο και είναι ιδανική για οργανικό λίπασμα.