Διάσπαση λίπους

Η συνεργασία μας με Δήμους και μεγάλες επιχειρήσεις ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 2002 και αυξάνεται συνεχώς.

Αφορά τη διάσπαση του στερεού λίπους και την απόσμηση σε βόθρους, αποχετευτικούς αγωγούς, φρεάτια, αντλιοστάσια, λιποπαγίδες.

Τα προιόντα που χρησιμοποιούμε εισάγονται από την Virginia των ΗΠΑ και είναι τα AlkenClearFlo 4004 (διάσπαση λίπους) και τα AlkenCF7000-3x (απόσμηση) της εταιρείας AlkenmurrayCorp. (www.alkenmurray.com), την οποία αντιπροσωπεύουμε.

Είναι προϊόντα βιοτεχνολογίας, δηλαδή περιέχουν σε εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση (106 και 109 κύτταρα/γραμμάριο προϊόντος) λιποδιασπαστικά η αποσμητικά βακτήρια, τα οποία εκκρίνουν συνεχώς λιπάση η άλλα αποικοδομητικά ένζυμα, γαλακτωματοποιούν το λίπος και αποικοδομούν δύσοσμες οργανικές ενώσεις.

Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι πιστοποιημένοι ως μη παθογόνοι και μη μεταλλαγμένοι, συνεπώς ακίνδυνοι και φιλικοί για το περιβάλλον. Η διάσπαση του λίπους μέσω αυτών, είναι φυσική διεργασία που λαμβάνει χώρα αρκετά γρήγορα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης των μικροοργανισμών.